Lys styring

Trådløs RGBW dimmer 4x8A - K14
Trådløs RGBW dimmer 4x5A - K13
Trådløs styringspanel RGBW 1 sone - K10
Trådløs fjernkontroll RGBW 4 soner - K11
4i1 - dali + push + 1-10V + triac dimmer - D55
DALI din skinne 4 kanals dimmer - D40
DALI RGBW DT8 4 kanals dimmer - D44